تعريف : پشم شيشه محصولي است كه از طبيعت بدست مي آيد . ماده اصلي تشكيل دهنده آن سيليس و شيشه مي باشد كه پس از ذوب شدن وارد ماشينهاي الياف ساز شده و تحت تأثير نيروي گريز از مركز به شكل الياف پشم مانند در مي آيد . فرمول مورد استفاده آرياناپارس داراي خواص Bio-Soluble به معني قابل حل در ترشحات و مايعات فيزيولوژي بدن انسان مي باشد كه در صورت ورود به ششها ، سريعا" در مايع ميان بافتي حل شده و دفع مي گردد . بنابراين براي سلامت انسان كاملا" بي خطر است .

لطفا در مورد این کالا نظر دهید
  • امتیاز

محصولات مرتبط

}