ورقهاي AIDA- FLATPC ازخواص نوري و پرداخت سطحي خوبي برخوردارند. كار كردن با اين ورقها آسان و در محدودهدمايي وسيعي از 40- تا 120+ درجه سانتيگراد كاربرد دارند.
ورقهايAIDA-FLAT PC از خواص مكانيكي، گرمائي و الكتريكي فوق العاده اي برخوردارند.مقاومت ضربه اي آنها در حدود 250 برابر شيشه است، به طوري كه مي توان ورقها را غيرقابل شكست دانست. اين ورقها داراي قابليت شكل دهي خوب و بازيافت آسان هستند. خاصيت خود خاموش شوندگي دارند و داراي كاربردهاي وسيعي در صنايع ساختماني هستند.


ورقهايAIDA-FLAT PC در برابر اغلب حلالها و مواد شيميائي مقاوم هستند . جدول زيرميزان مقاومت شيميائي اين ورقها را در برابر حلالهاي مختلف نشان

لطفا در مورد این کالا نظر دهید
  • امتیاز

محصولات مرتبط

}