<p>&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;color:#333333; font-family:arial,sans-serif; font-size:10.0pt&quot;&gt;توضیحاتآندولین چیست؟آندولینبا مقاومت بالا بصورت ورق ، محصول اصلی در گروهآندولینویژه پوشش سقفی شیبدار می باشد، از ترکیب خالص الیاف طبیعی تولید شده است و در جریان تولید با یک روش مخصوص ورقها ضمن تزریق بیتومن ، از درون رنگ می پذیرند به نحوی که در سخت ترین شرایط ، رنگ آن ثابت می ماند. این پوشش سقفی یک محصول عالی در برابر نفوذ آب است و به علت انعطاف پذیر بودن ترک برنمی دارد ، زنگ نمی زند و پوسیده نمی شود،در مقابل مواد بیولوژیکی و شیمیایی موجود در هوا مقاوم بوده و عمری طولانی دارد وهمچنین نیازی به وارسی دائمی نداشته و به محیط زیست آسیب نمی رساند.کاربرد:ورق های آندولین بیشتر برای پوشش سقف و دیوار سوله های صنعتی ، سالن های ورزشی ،اسبطل ها،گاوداری و مرغداری ها،انبارها ، و هچنین انواع ساختمان های ویلایی مورد استفاده قرار میگیرد.صرفه اقتصادی&amp;nbsp; در مقایسه با سقف سفال و تایلهای سیمانی روف تایل که وزنی حداقل حدود ۳۰-۴۰ کیلوگرم در هرمترمربع دارند با وزنی حدود ۴ کیلوگرم با احتساب همپوشانی ورق ها وزن بسیار کمی را به سازه تحمیل میکنند از همین رو هنگام طراحی اولیه میتوان در انتخاب پروفیل ها حداقل ابعاد وضخامت را درنظر گرفت که نهایتاً باعث کاهش هزینه زیرسازی شده وقیمت کل سقف شیبدار با زیرسازی بسیار مقرون به صرفه تر خواهد شد.آندولینبا مهر مخصوص که علامت تجاریآندولینروی آن حک شده است تولید میشوند. روی طرف رنگی ورق هایآندولین&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333; font-family:arial,sans-serif; font-size:10.0pt&quot;&gt;&amp;amp;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;به کمک روش خاصی ، علامت تجاری ( لوگویآندولینبه نحوی حک شده است که جزء خصوصیات و مشخصه های بارز ورق هایآندولینمحسوب می شود و در یک نگاه این ورق ها با ورق های مشابه و تقلبی قابل تشخیص میباشند&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align:start&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;color:#333333; font-family:arial,sans-serif; font-size:10.0pt&quot;&gt;مزایا:هدایت گرمایی:در آندولین مطابق چوب است عایق صوتی:عایق صدا تا ۴۰خواص بیولوژیکیورق های آندولین پوسیده نمی شوند و از عوامل بیولوژیکی مانند قارچ و کپک تاثیر نمیذیرند.خواص شیمیاییبا توجه به آزمایشات انجام شده بر روی ورق آندولین کلیه بازها و اسیدها بر روی این ورق بی تاثیر می باشندعایق آب و رطوبت سیستم&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color:#333333; font-family:arial,sans-serif; font-size:10.0pt&quot;&gt;&amp;amp;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;آندولیندر هر نوع آب و هوا و شرایط جوی از نفوذ آب جلوگیری می تحمل باردر فاصله تیر چوبی ۴۵ سانتیمتر(با حداکثر ۱/۲۰۰ انحنا در هر تیر چوبی) ۳۵۰ کیلوگرم بار تحمل می نمایدوزن سبک با وزن کمتر از ۴ کیلوگرم در هر متر مربع ، از نظر سهولت نصب و حمل ونقل با صرفه استتحمل در گرما و سرمادر فاصله دمایی ۳۵- تا ۱۰۵+ درجه سانتیگراد ، هیچ تغییری در ورق ها دیده نمی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>

لطفا در مورد این کالا نظر دهید
  • امتیاز

محصولات مرتبط

}